Please enable JavaScript

Not angka lagu Lisoi - Tapanuli

[Nada dasar]
G

--------------------------
* Lagu Daerah : Tapanuli *
Beat - 3/4
--------------------------

--[*] :

G        D7       G
1 1  1 1  2 1 7 2 2 2 1 3
          `
Dongan sa pang kila laan o parmitu
            D7    G
3 3  3 3  4 3 2 4 5 5-4 2 1
Dongan sa par ti naonan o par~ mitu
          D7      G
1 1 1  1  2 1 7 2  2 2 1 3
          `
Ar sakrap mangka lu pahon o parmitu
G         Am   D7   G
3 3 3 3  3 4  2 4  5 5-4 2 1
Tole marap mangan de hon o lo~ tutu
            G
5 5 1 1 1 1 1 7 2 2 2 2 2 2 2 2  
` `      `
Lisoi lisoi lisoi lisoi o parmitu
          G   C D7
1 3  1 1 3 3 3  3 2 4 4 4- 5
lisoi lisoi lisoi lisoi liso-i
      G
5  5 5-4 2 1
num matu akmi

CC#DD#EFF#GG#AA#B

CmC#mDmD#mEmFmF#mGmG#mAmA#mBm

C7C#7D7D#7E7F7F#7G7G#7A7A#7B7

More
Perhatian !
Login ke akun Google, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dilarang keras berkomentar mengandung kata pornografi, sara, politik, jualan atau promosi, ujaran kebencian dan menyudutkan pihak tertentu. Bijaksanalah dalam memberi komentar.
0 Komentar

Koleksi kumpulan not angka