Please enable JavaScript

Not angka lagu Abatasa - Wali

Dm=La
[*]
Dm
6   1  7  1~7 6   
Mak minta i~zin
          C           Dm
6   6  6  5  5 5  1  6~5 6
tuk pergi ke mushola i~ tu
Gm
4   4 4    4 4~2 4 
Mak tolong izi~nin
       A
4 4 4  3 3  3 2   3 4  3
ketemu sama kawan-kawanku

Dm
6   1  7  1~7 6   
Mak minta i~zin
          C              Dm
6  6  6   5 5  5 7  2 7~5 6
lanjutkan pengajian kema~rin
Gm               
4   4 4    4 4~2 4 
Mak tolong izi~nin
        A
4 4 4   3 3  3 3   5  6 7
belajar sama ustad mahmudin

[Reff]
Dm                 A#
6 6  6  3  6   7   1
Alif ba ta tsa jim ha 
        C            F
6 6   6 5   5 6  5 4 3
Allah tuhan kita semua
Gm
4   4   4    2  4   5   6                           
kha dal dzal ro zai sin syin 
            A
6 6  6    1 7  7  6   7    1  7
dari yang kaya sampai yang miskin

Dm                 A#
6 6  6  3  6   7   1
Alif ba ta tsa jim ha 
       C                F
6 6  6 5  5   6  5   4  3
mari kita tingkatkan takwa
Gm 
4   4   4    2  4   5   6                           
kha dal dzal ro zai sin syin 
         A
6 6   1  7  7   6 7    1 7
masuk surga yok bilang amin

[**]
Dm
6   6   1    7  1~7 6   
Kan mak yang ngaja~rin
       C                  Dm
6 6  6 5   5 5  6 1   6~5 6
kita harus jadi orang muk~min
Gm
4   4   4    4  4~2 4 
Kan mak yang ngaja~rin
                   A
4 4   4 3 3  5   6 7
Islam itu haqqul yaqin
CC#DD#EFF#GG#AA#B

CmC#mDmD#mEmFmF#mGmG#mAmA#mBm

C7C#7D7D#7E7F7F#7G7G#7A7A#7B7

More
Perhatian !
Login ke akun Google, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dilarang keras berkomentar mengandung kata pornografi, sara, politik, jualan atau promosi, ujaran kebencian dan menyudutkan pihak tertentu. Bijaksanalah dalam memberi komentar.
0 Komentar

Koleksi kumpulan not angka