Please enable JavaScript

Not angka lagu Soleram

[*]
1 2 3~3  4~5 4~3 2

Soleram~ so~ le~ ram

3 4 5~5  65   4    6 5
Soleram~ anak yang manis
56   7 1   5 6   5   4~6 5~4 3 2 1
Anak manis janganlah di~ ci~um sayang
5 5   5 6 4  2 7  1   3 2 1
Kalau dicium merahlah pipinya

[**]

Anak manis janganlah dicium, sayang

Kalau dicium merahlah pipinya
Satu dua tiga dan empat
Lima enam tujuh delapan
Kalau tuan punya kawan baru, sayang,
Kawan lama, dilupakan jangan
CC#DD#EFF#GG#AA#B

CmC#mDmD#mEmFmF#mGmG#mAmA#mBm

C7C#7D7D#7E7F7F#7G7G#7A7A#7B7

More
Perhatian !
Login ke akun Google, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dilarang keras berkomentar mengandung kata pornografi, sara, politik, jualan atau promosi, ujaran kebencian dan menyudutkan pihak tertentu. Bijaksanalah dalam memberi komentar.
0 Komentar

Koleksi kumpulan not angka