Please enable JavaScript

Not angka lagu sayonara

5 1 1 1  2 3 3 3

Sayonara sayonara

3  2   1  2 3   2 1
Sampai berjumpa pulang
5 1 1 1  2 3 3 3
Sayonara sayonara
3  2   1  2  3  2 1
Sampai berjumpa pulang
1 2  34  4 4
Buat apa susah
4 4  43  3 3

Buat apa susah

3 4   32  2   54  3 2 3
Susah itu tak ada gunanya,
1 2  34  4 4
Buat apa susah
4 4  43  3 3
buat apa susah
3 4   32  2   54  3 2 1
Susah itu tak ada gunanya...
CC#DD#EFF#GG#AA#B

CmC#mDmD#mEmFmF#mGmG#mAmA#mBm

C7C#7D7D#7E7F7F#7G7G#7A7A#7B7

More
Perhatian !
Login ke akun Google, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dilarang keras berkomentar mengandung kata pornografi, sara, politik, jualan atau promosi, ujaran kebencian dan menyudutkan pihak tertentu. Bijaksanalah dalam memberi komentar.
0 Komentar

Koleksi kumpulan not angka