Please enable JavaScript

Not angka lagu Garuda pancasila

5 5 1  1  2 2 3

Garuda pancasila

3~4 5 1   2  3 4   2
A~ ku lah pendukungmu
5 5  2  2   3 3 4
Patriot proklamasi
3 2 1 5  5  5   6 7  1
Sedia berkorban untukmu

1  1 1 6  1 4   5 6 5

Pancasila dasar negara

1  1   16   1  4   5  6 5
Rakyat adil makmur sentosa
5  6 5  4   3 2
Pribadi bangsaku

11  1 1  6 5
Ayo maju maju
11  1 1  2 3
Ayo maju maju
11  6 5  7 1
Ayo maju maju
CC#DD#EFF#GG#AA#B

CmC#mDmD#mEmFmF#mGmG#mAmA#mBm

C7C#7D7D#7E7F7F#7G7G#7A7A#7B7

More
Perhatian !
Login ke akun Google, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dilarang keras berkomentar mengandung kata pornografi, sara, politik, jualan atau promosi, ujaran kebencian dan menyudutkan pihak tertentu. Bijaksanalah dalam memberi komentar.
0 Komentar

Koleksi kumpulan not angka