Please enable JavaScript

Not angka lagu naik kereta api

3 4  5 6 5  4 3 1   1   1

Naik kereta api tut tut tut

1 2 3 1  2   7 1
Siapa hendak turut
1  7  6     7 1 6 5
Ke Bandung, Surabaya
2 3  4   4 3  2 2    5  6 5
Bolehlah naik dengan percuma
3~4 5 5 3  1  3 4   5 1 

A~ yo temanku lekas naik

1  2 3  1   2  2  1  7 1
Kretaku tak berhenti lama
CC#DD#EFF#GG#AA#B

CmC#mDmD#mEmFmF#mGmG#mAmA#mBm

C7C#7D7D#7E7F7F#7G7G#7A7A#7B7

More
Perhatian !
Login ke akun Google, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dilarang keras berkomentar mengandung kata pornografi, sara, politik, jualan atau promosi, ujaran kebencian dan menyudutkan pihak tertentu. Bijaksanalah dalam memberi komentar.
0 Komentar

Koleksi kumpulan not angka