Please enable JavaScript

Not angka lagu Piso surit - Aceh

[Nada dasar]
C

Am E7  Am E7 Am E7   Am
3  23 12 3    3  23 12 3
Pi- so su-rit   pi- so su-rit
  F G Am    F  G Am
67 1 2 1-7 6 67 1  2 17  6
``     ` ` ``     `  `
ter-di-lo di- lo terpingko ping-ko
  E7  Am
67 71 7 6 5 3  36 1 7 63 46 6
`` `  ` ` ` `  ``  ` `` `` `
La-lap a jumparas a- tena nge - na
Am       E7  Am
3 6 7 1 76 71 7 63 6 7  1
` ` `   `` ` ` `` ` `
Enggo enggo me da-ge na mulih me
   E7 Am
7 6  717 36
` `  ` ` ``
gelah ke- na
       Am 
3 4 3 4 6 6 6 7 6  3 4 6 6
` ` ` ` ` ` ` ` `  ` ` ` `
Bage ma rindu a ri turang la me go go
C   Am
5 3 5 6 6 6  6 7 65 6 7 1
` ` ` ` ` `  ` ` `` ` ` 
Ijakal kena pak sana gen-du ari 
     Am    E7      Am
1 7  65 67 6 5 63  2 3 56 6 6
 `  `` `` ` ` ``  ` ` `` ` `
Siang-na men-datu-rang a-te-na wari
CC#DD#EFF#GG#AA#B

CmC#mDmD#mEmFmF#mGmG#mAmA#mBm

C7C#7D7D#7E7F7F#7G7G#7A7A#7B7

More
Perhatian !
Login ke akun Google, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dilarang keras berkomentar mengandung kata pornografi, sara, politik, jualan atau promosi, ujaran kebencian dan menyudutkan pihak tertentu. Bijaksanalah dalam memberi komentar.
0 Komentar

Koleksi kumpulan not angka