Please enable JavaScript

Not angka lagu Amparan Sajadah - Darso

[Nada dasar]
G#

-[intro]-
 Fm      F#
|-- -- --  |    |
|34 66 •3 46 |6# • • 0|
 `` ``  ` `` `
 F#       Fm
|-- -- -- -- |    |
|66# 16# •6 46#|6 • • 0| 
 ``  `  ` ``
 Fm      F#
|-- -- --  |    |
|34 66 •3 46 |6# • • 0|
 `` ``  ` `` `
 F#       Fm
|-- -- -- -- |    == |
|66# 16# •6 46#|6 • • 016#|6 3 
 ``  `  ` `` `    ` ` `

-[*]-
  A#m          Fm
2-3 4 3 2 3 4 2 6# 2 3 4 3
        `
Di-na a ~ ~ ~ amparan sajadah
  A#m     F#    Fm
2-3 4 3 2 3 4 2 6# 2-6# 6
        `   ` `
Ab-di i ~ ~ ~ sujud pas~rah
 F#
6 6# 6 6# 6# 1 6# 6 6#
` ` ` ` `   ` ` `
Diri nu la-mokot ku dosa
          Fm
6  6# 1  6 6 6# 1-6# 6
`  `    ` ` `  ` `
Nyanggakeun sadaya da- ya

  A#m         Fm
2-3 4 3 2 3 4 2 6# 2 3 4 3
        `
Di-na a ~ ~ ~ amparan sajadah
  A#m     F#    Fm
2-3 4 3 2 3 4 2 6# 2-6# 6
        `   ` `
Ab-di i ~ ~ ~ sujud pas~rah
  F#   
6 6# 6# 6# 1 6# 6 6#
` `  ` `  ` ` `
Mundut pangampura gusti
          Fm
6 6# 1 6# 6  6# 1 6#-6
` `   ` `  `  ` `
Ya Alloh robbul i-za-ti

-[Reff]-
    A#m    Fm
4 3 2 4 2  6# 2 3
       `
Taya deui panglumpatan
    A#m   Fm
4 3 2 4 2 3 4 2
Taya deui pamuntangan
    A#m      Fm
3  2 4  3 2 6# 2 3
        `
Mung Alloh Pangeran abdi
     F#     Fm
4 3 2  6# 6# 1 6# 6
     ` `  ` ` 
Pangeran a-nu sajati

-[musik]-
  A#m            Fm
 |  -- -- |      ===|    |
23|4 • •3 23 |4 •2 6# 6 6#2|3 • • •|
          ` ` `
    F#
 |    ====|  ===   |
 |0 06 6# 16#6|6# •16 6# •|
   ` `  ` ` `  ` `
         Fm
 |-- -- -- -- |    --|  -- --|
 |06 6#1 34 16#|6 • •3 46|6 • •3 46|
  ` `    ` `  ` `` `  ` ``
  F#        Fm
 |    |    |    |
 |6# • • 1|4 3 1 6#|6 • • 0|
  `       ` `
          ` 
-[*]-
  A#m          Fm
2-3 4 3 2 3 4 2 6# 2 3 4 3
        `
Di-na a ~ ~ ~ amparan sajadah
  A#m     F#    Fm
2-3 4 3 2 3 4 2 6# 2-6# 6
        `   ` `
Ab-di i ~ ~ ~ sujud pas~rah
 F#
6 6# 6 6# 6# 1 6# 6 6#
` ` ` ` `   ` ` `
Diri nu la-mokot ku dosa
          Fm
6  6# 1  6 6 6# 1-6# 6
`  `    ` ` `  ` `
Nyanggakeun sadaya da- ya

  A#m         Fm
2-3 4 3 2 3 4 2 6# 2 3 4 3
        `
Di-na a ~ ~ ~ amparan sajadah
  A#m     F#    Fm
2-3 4 3 2 3 4 2 6# 2-6# 6
        `   ` `
Ab-di i ~ ~ ~ sujud pas~rah
  F#   
6 6# 6# 6# 1 6# 6 6#
` `  ` `  ` ` `
Mundut pangampura gusti
          Fm
6 6# 1 6# 6  6# 1 6#-6
` `   ` `  `  ` `
Ya Alloh robbul i-za-ti

-[Reff]-
    A#m    Fm
4 3 2 4 2  6# 2 3
       `
Taya deui panglumpatan
    A#m   Fm
4 3 2 4 2 3 4 2
Taya deui pamuntangan
    A#m      Fm
3  2 4  3 2 6# 2 3
        `
Mung Alloh Pangeran abdi
     F#     Fm
4 3 2  6# 6# 1 6# 6
     ` `  ` ` 
Pangeran a-nu sajati
CC#DD#EFF#GG#AA#B

CmC#mDmD#mEmFmF#mGmG#mAmA#mBm

C7C#7D7D#7E7F7F#7G7G#7A7A#7B7

More
Perhatian !
Login ke akun Google, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dilarang keras berkomentar mengandung kata pornografi, sara, politik, jualan atau promosi, ujaran kebencian dan menyudutkan pihak tertentu. Bijaksanalah dalam memberi komentar.
0 Komentar

Koleksi kumpulan not angka