Please enable JavaScript

Not angka lagu Sabilulungan - Degung sunda

[Nada dasar]
D


[*]
Bm       G/B      Bm
6 6 6 6# 6  3 6  6# 1  6# 6
` ` ` ` `  ` `  `   ` `
Sabilulungan, urang gotong-royong
Bm/D      G/B     Bm
6 6 6# 1 3  3 4  3 6  4 3
` ` `
Sabilulungan, urang silih rojong
    F#    G/B     Bm
           .
3 3 4 6 7   6 7  1 6 4 3
Sabilulungan, genteng ulah potong
    G/B        Bm
1 1 1 3 1   1 4 3 1 6# 6
            ` `
Sabilulungan, persatuan tembong
Bm
3 4 6  3 4 6
Tohaga, rohaka
     G/B           Bm
.
1 6# 6 4  3 4 1 6 6# 1 4 3
            ` ` 
Rempug jukung ngabasmi pasalingsingan
Bm
3-4 1 3 3-4 3 4
Sa~ ti~a, sa~ ji~wa
     G/B           Bm
6 6  6# 1  1 1 3 4 3 1  6# 6
` `  `            ` `
Rempug jukung ngabasmi pasalingsingan


[Lirik 2]
Sabilulungan, hirup sauyunan
Sabilulungan, silih pikaheman
Sabilulungan, tulung tinulungan
Sabilulungan, kukuh persatuan
Santosa, samakta
Teuneung ludeung ngajaring kawibawaan
Saihwan, Safaham
Nagri nanjung berkah sabilulungan

[Lirik 3]
Sabilulungan, urang gotong-royong
Sabilulungan, urang silih rojong
Sabilulungan, genteng ulah potong
Sabilulungan, persatuan tembong
Tohaga, rohaka
Rempug jukung ngabasmi pasalingsingan
Satia, sajiwa
Rempug jukung ngabasmi pasalingsingan

[Lirik 3]
Sabilulungan, hirup sauyunan
Sabilulungan, silih pikaheman
Sabilulungan, tulung tinulungan
Sabilulungan, kukuh persatuan
Santosa, samakta
Teuneung ludeung ngajaring kawibawaan
Saihwan, Safaham
Nagri nanjung berkah sabilulungan


[Catatan] :
--------------------------------
Lirik 1,2,3,4 notasinya sama
--------------------------------
CC#DD#EFF#GG#AA#B

CmC#mDmD#mEmFmF#mGmG#mAmA#mBm

C7C#7D7D#7E7F7F#7G7G#7A7A#7B7

More
Perhatian !
Login ke akun Google, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dilarang keras berkomentar mengandung kata pornografi, sara, politik, jualan atau promosi, ujaran kebencian dan menyudutkan pihak tertentu. Bijaksanalah dalam memberi komentar.
0 Komentar

Koleksi kumpulan not angka