Please enable JavaScript

Not angka lagu Daun puspa - Cicih Cangkurileung

[Nada dasar]
Bb

--[Intro]--
 
 Bb     Eb  F
|  --  --| -- -- --|
|1 71 3 13|4 34 55 43|
|  `   |     |
 Bb     Eb  F
|  --  --| -- -- --|
|1 71 3 13|4 34 55 43|
|  `   |     |
 Bb
|• • • 0|
 Bb     Eb
|-- --   | --   |
|55 55 5 3|4 34 • 0 |
 F     Bb
|-- --   | --  --|
|     |. .   |
|55 55 7 7 |1 71 • 03|
 Bb     Eb
|     |     |
|55 55 5 3 |4 34 • 0 |
 F     Bb
|     |     |
|     |   .  |
|3 5 35 43|1 •  1 • |

--[*]--
Bb
 3 3 1  3 4 5 3 1
 disawang ti kaanggangan
Bb
         .
 1 1 1 3 3 5 7 1
 daun puspa sae pisan
         Eb
 .  .
 1 7 1  7 5 35 4
 daun mangrupi hiasan
     F    Bb
 4 4 3 3 5 4 3 1
 pantesna aya di taman


--[**]--
Bb
 1 1 1 3 4 5 3 1
 daun puspa anu kuring
Bb
           .
 1 1 1 3  4 5  7 1
 dipieling beurang peuting
         Eb
 . .   .
 1 1 7 1 7 3 5 4
 daun nu jadi hiasan
     F    Bb
 4 4 3 3 5 4 3 1
 pantesna aya di taman

---[Reff]---
 Bb        Eb
 5 5 5 5 5 3 4 3 4
 di di di di di di-helaran
 F        Bb
          .  .
 5 5 5 5 7 7 1 7 1
 ku ku ku ku ku kupu-kupu
          Eb
 5 5 5 5 5 3 4
 di di di di sambaran
 F      Bb 
 3 5 4  3 1
 ku ku bangbara
          
          Eb
 5 5 5 5 5 3 4 3 4
 la la la la la la lalala
 F        Bb
          .  .
 5 5 5 5 7 7 1 7 1
 ku ku ku ku ku kupu-kupu
          Eb
 5 5 5 5 5 3 4
 di di di di sambaran
 F     Bb
 3 5 4 3 1
 ku ku panutan

* Kembali ke [intro]
       [*]
       [**]
       [Reff]

 Bb        Eb
 5 5 5 5 5 3 4 3 4
 di di di di di di-helaran
 F        Bb
          .  .
 5 5 5 5 7 7 1 7 1
 ku ku ku ku ku kupu-kupu
          Eb
 5 5 5 5 5 3 4
 di di di di sambaran
 F      Bb 
 3 5 4  3 1
 ku ku bangbara


* Ending

Lirik asli versi Cicih cangkurileung

------------------------------------

disawang ti kaanggangan

daun puspa sae pisan
daun mangrupi hiasan
pantes ayana di taman

daun puspa anu endah

mangrupi hiji kenangan
waktu pasini duaan
manehna milu marengan
di di di di disambaran
kukukukuku kupu kupu
dididididielaran
kukukuku bangbara

  lalalalalala
  lalalalalala
  lalalalalala
  lalalalalala

disawang ti kaanggangan
daun puspa sae pisan
daun mangrupi hiasan
pantes ayana di taman

daun puspa kenangan kuring
dipieling beurang peuting
jadi kenangan asmara
dididididisamberan
kukukukuku kupu kupu
dididididielaran
kukukuku bangbara

  lalalalalala
  lalalalalala
  lalalalalala
  lalalalalala
CC#DD#EFF#GG#AA#B

CmC#mDmD#mEmFmF#mGmG#mAmA#mBm

C7C#7D7D#7E7F7F#7G7G#7A7A#7B7

More
Perhatian !
Login ke akun Google, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dilarang keras berkomentar mengandung kata pornografi, sara, politik, jualan atau promosi, ujaran kebencian dan menyudutkan pihak tertentu. Bijaksanalah dalam memberi komentar.
0 Komentar

Koleksi kumpulan not angka