Please enable JavaScript

Not angka lagu Burung kutilang

[*]
3 4 5   5~4 3~2  1  2 3

Dipucuk po~ hon~ cempaka

6~7 1    7 2 1    7  6 5 
Bu~ rung kutilang berbunyi
6  5 4  4 4~6 5 4  3    3 3
Bersiul siul~ sepanjang hari
2 3    4   5 6  7 5
Dengan tak jemu jemu
7 1    2   6  6   6  7   1  5 5
Mengangguk angguk sambil berseru
3 3  2 5 5  3 2 1
Trilili lilili lilili...

[**]

Sambil berlompat lompatan

Paruhnya slalu terbuka
Digeleng gelengkan kepalanya
Menentang langit biru
Tandanya suka ia berseru
Trilili lili lilili...
CC#DD#EFF#GG#AA#B

CmC#mDmD#mEmFmF#mGmG#mAmA#mBm

C7C#7D7D#7E7F7F#7G7G#7A7A#7B7

More
Perhatian !
Login ke akun Google, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dilarang keras berkomentar mengandung kata pornografi, sara, politik, jualan atau promosi, ujaran kebencian dan menyudutkan pihak tertentu. Bijaksanalah dalam memberi komentar.
0 Komentar

Koleksi kumpulan not angka