Please enable JavaScript

Not angka yamko rambe yamko

1   5  5  6  3  5  6
Hee yamko rambe yamko
55 6 2  3  1
Aronawa kombe
1   5  5  6  3  5  6
Hee yamko rambe yamko
55 6 2  3  1
Aronawa kombe
1 5 5  5 6  5 6 1  2  3  2  3
Temino kibe kubano ko bombe ko
2 3  2  3 1   23  21
Yuma no bungo awa ade
1 5 5  5 6  5 6 1  2  3  2  3
Temino kibe kubano ko bombe ko
2 3  2  3 1   23  21
Yuma no bungo awa ade             
5   5  5   6  5   5  6 2
Hongke hongke hongke rio
1   1  2  3  2  2  3 1
Hongke jombe jombe riro
5   5  5   6  5   5  6 2
Hongke hongke hongke rio
1   1  2  3  2  2  3 1
Hongke jombe jombe riro
CC#DD#EFF#GG#AA#B

CmC#mDmD#mEmFmF#mGmG#mAmA#mBm

C7C#7D7D#7E7F7F#7G7G#7A7A#7B7

More
Perhatian !
Login ke akun Google, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dilarang keras berkomentar mengandung kata pornografi, sara, politik, jualan atau promosi, ujaran kebencian dan menyudutkan pihak tertentu. Bijaksanalah dalam memberi komentar.
0 Komentar

Koleksi kumpulan not angka