Please enable JavaScript

Not angka lagu Nina bobo

[*]
3 3  2 1  2~3 4~5 4 3 2
Nina bobo oh~ ni~na bobo
5 5   7 1   2~4 3 2 1 3   2  1
Kalau tidak bo~bo digigit nyamuk
3 3  2 1  2~3 4~5 4 3 2
Nina bobo oh~ ni~na bobo
5 5   7 1   2~4 3 2 1 3   2  1
Kalau tidak bo~bo digigit nyamuk

[**]
5 5  5 5  6~7 1  7  6 5
Nina bobo oh~ ni~na bobo
6 6   6 6   5~1 5 4 3~4  3 2  1
Kalau tidak bo~bo digi~git nyamuk
5 5  5 5  6~7 1  7  6 5
Nina bobo oh~ ni~na bobo
6 6   6 6   5~1 5 4 3~4 3  2  1
Kalau tidak bo~bo digi~git nyamuk
CC#DD#EFF#GG#AA#B

CmC#mDmD#mEmFmF#mGmG#mAmA#mBm

C7C#7D7D#7E7F7F#7G7G#7A7A#7B7

More
Perhatian !
Login ke akun Google, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dilarang keras berkomentar mengandung kata pornografi, sara, politik, jualan atau promosi, ujaran kebencian dan menyudutkan pihak tertentu. Bijaksanalah dalam memberi komentar.
0 Komentar

Koleksi kumpulan not angka