Please enable JavaScript

Not angka lagu Ampar-ampar pisang

[Nada dasar]
G

G       D
5 1  1 7  1 2
`    `
Ampar ampar pisang
D        G
5 5  2 2 1  2 3
` `
Pisangku belum masak
C     G    D      G
4 2   2 3 1 1 2  2 1 7 1
              `
Masak sabigi di hurung bari-bari
C     G    D      G
4 2   2 3 1 1 2  2 1 7 1
              `
Masak sabigi di hurung bari-bari


G           D
5  5 5 1  1  7 1 2
`  ` `     `
Mangga lepak mangga lepok
D       G
5 2  2 1 2  3
`
Patah kayu bengkok
C        G
3  4  4 2 2  33
Bengkok dimakan api
  D      G
11 2  2  1 7 1
       `
Apinya cang curupan
C        G
3  4  4 2 2  33
Bengkok dimakan api
  D      G
11 2  2  1 7 1
       `
Apinya cang curupan


D      C   D
3  5 5 4 4  5 2
Nang mana batis kutung
      G
2 4 4 3 2 1
Dikitipi dawang
D      C   D
3  5 5 4 4  5 2
Nang mana batis kutung
      G
2 4 4 3 2 1
Dikitipi dawang...
CC#DD#EFF#GG#AA#B

CmC#mDmD#mEmFmF#mGmG#mAmA#mBm

C7C#7D7D#7E7F7F#7G7G#7A7A#7B7

More
Perhatian !
Login ke akun Google, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dilarang keras berkomentar mengandung kata pornografi, sara, politik, jualan atau promosi, ujaran kebencian dan menyudutkan pihak tertentu. Bijaksanalah dalam memberi komentar.
0 Komentar

Koleksi kumpulan not angka